Inneklimat

Inneklimat

Det är idag inte ovanligt med fuktskador på vinden, fuktskador i krypgrunden, badrum mm. Det enda sättet att lösa sådana problem är att öka och effektivisera ventilationen. Därtill kan vi då lätta lite på fukttrycket. Ventilationen är ett av de viktigaste systemen i en byggnad och en väl genomförd isolering för att säkerställa en energieffektiv funktion. 

Skapa ett effektivt vvs-skal

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. Genom att välja rätt produkt för rätt applikation förlängs Ventilation-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar.

FTX-system, Värmeväxlingsaggregat. Växlar den utgående varmluftens, FTX tyck här>>

Ledningar för varma rör, kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Genom isolering minskas värmeförlusten, frysning förhindras liksom brandspridning och kondensbildning. VVS-system innehåller också andra komponenter som ska isoleras. Avloppsrör, dagvattenrör, rök- och avgaskanaler isoleras oftast för att säkerställa funktionen. Genom att isolera alla delar av ditt system skapar du inte bara ett effektivt VVS-skal, du förbättrar också brandsäkerheten, minskar oönskat ljud och förhindrar skador till följd av kondens och frysning.

I vissa fall ja har jag uppmätt dödligt höga halter av mögel, mögelrisken minskar till mellan 1-4% med ett bra ventilationssystem. Ni finner oss i? Strängnäs.

”En väl genomförd isolering är av största vikt för att säkerställa energieffektiv funktion”

SÅ GÅR DU TILLVÄGA FÖR ATT KARTLÄGGA INNEKLIMAT & KOPPLINGEN TILL EFFEKTANVÄNDNINGEN

  • Effektkostnadens påverkan på lönsamhetskalkylen – så räknar du rätt och möjliggör lönsamma investeringar i energieffektiv ventilationsteknik
  • Temperaturverkningsgraden – visar den verklig energibesparing?
  • FX- kontra FTX-ventilation – därför är energibesparingskalkylerna mer tillförlitliga med frånluftsvärmepump%d bloggare gillar detta: